Soontai 75 Ohm 3GHz F-female Through Adapter

Soontai 75 Ohm 3GHz F-female Through Adapter

Trạng thái:
Còn hàng
Call to order: +84911666278 (8.00 AM)

- Tần số hoạt động lên đến 3GHz.
- Suy hao thấp.
- Suy hao phản hồi rất thấp.
- Phù hợp với hệ thống 75 Ohm

Bình luận