Soontai 3GHz 75 Ohm DC Block

Soontai 3GHz 75 Ohm DC Block

Trạng thái:
Còn hàng
Call to order: +84911666278 (8.00 AM)

- Tần số hoạt động lên đến 3GHz.
- Suy hao chèn thấp.
- Suy hao phản hồi rất tốt.
- Phù hợp với hệ thống 75 Ohm.

Bình luận